Stichting

Zij Die Het Harder Nodig Hebben Dan Wij

Image showing contrasting worlds

Zij verdienen het ook.

Het doel van de stichting is zich in te zetten voor mensen die het wat minder goed hebben dan 'wij'. Letterlijk staat in de statuten opgenomen 'het bestrijden van armoede door een verschil te maken voor mensen in financiële nood en een stempel op de wereld drukken door het herverdelen van vermogen (doneren door de rijken en geven aan de minder bedeelden)'. Nevenliggend doel is dan ook het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hoofddoel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Elk jaar worden er door het bestuur goede doelen gekozen, die passen bij dit doel en die volgens het bestuur wel wat extra's verdienen.

Over de stichting

De stichting is in 2019 opgericht in het kader van Woodstock aan de Rijn, een fantastische feest dat toen georganiseerd werd ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van Frank Pouwer Historische Bouwmaterialen. In totaal is er toen € 12.582,50 opgehaald. Een mooi bedrag, dat verdeeld werd onder verschillende doelen.

De vier doelen die in 2019 vanuit de Stichting geld ontvangen hebben, zijn Sheltersuit
https://sheltersuit.com/ , Leger des Heils https://www.legerdesheils.nl/, White Cows
https://www.whitecows.org/ en Het Vergeten Kind https://www.hetvergetenkind.nl/.

Aan het eind van elk jaar wordt door het stichtingsbestuur bepaald aan welke goede doelen een donatie wordt geschonken. In 2021 waren dit Sheltersuit https://sheltersuit.com/, Leger des Heils https://www.legerdesheils.nl/ en Child First Foundation https://childfirst-foundation.com. Ieder heeft € 2.000 ontvangen vanuit de stichting. Het geld kwam binnen via giften vanwege een feest dat Frank gaf, willekeurige giften of een gift in ruil voor gebruikmaking van een ruimte op de Steenfabriek in Doorwerth.

Wat wij met jouw bijdrage hebben kunnen doen:

2021

In 2021 is er € 6.000 overgemaakt aan drie goede doelen. De drie doelen die in 2021 vanuit de Stichting geld ontvangen hebben zijn:

Ieder heeft € 2.000 ontvangen vanuit de stichting.

2022

Wil je weer/ook een bijdrage leveren? Hartstikke fijn! Je kunt dat doen door een storting te doen op storten op bankrekeningnummer: NL32 RABO 0343 1621 99 t.n.v. Zij die het harder nodig hebben.

We versturen ieder jaar een update-mail. Wil je die ontvangen? Mail dan even naar st.zijdiehethardernodighebben@gmail.com, dan word je opgenomen in de mailinglist.

Het bestuur

Ons bestuur zet zich natuurlijk onbezoldigd in. Omdat ze het belangrijk vinden dat alle donaties ook daadwerkelijk naar de goede doelen gaan.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Willem Genevace
  • Rosanne Verloop
  • Sijmen Folkerts

Je kunt hen bereiken via de mail van de stichting: St.ZijDieHetHarderNodigHebben@gmail.com .